O nama__________________________________

    D.o.o. DOMUS je osnovan 12.04.1995.g. u Trgovinskom Sudu u Subotici. Osnivač preduzeća i direktor je Nemet Andraš. Udeo svojine 100%.
Poslovanje smo zvanično započeli 07.09.1995.g. Proteklih godina smo imali više hiljada zadovoljnih putnika. Posebno smo ponosni na putnike koji godišnje, u više navrata, i tokom više uzastopnih godina, putuju sa našom agencijom.

SENTA -grad na Tisi

Podaci o firmi:    
  
 
Matični broj: 08602956
PIB: 101104205
Šifra delatnosti:
7912
Tačan naziv: D.o.o. DOMUS Senta
Naša agencija raspolaže sa Licencom tipa:
OTP 383/2010 od 22.02.2010.g.
izdat u Ministarstvu Turizma Srbije
Tekući račun:  335-6900-19
RAZVOJNA BANKA VOJVODINE
Osnivački kapital: 7.229,19 € – U POTPUNOSTI UPLAĆEN
Regisar privrednih subjekata
Agencija za privredne registre BD 157169/2006
Datum osnivanja: 12.04.1995.g.
Sedište: 24400 Senta, Petefi Šandora br. 31.
Telefoni: +381 24 814 922, +381 24 812 718
Fax: 024/816-980
Mobtel: +381 63 779 1234
Naša agencija je član  odbora za dečji i omladinski turizam